Scouts en Gidsen Ruusbroec


Bedankt!
Het was een superkamp!

Het nieuwe scoutsjaar wordt terug op gang getrokken op 24 september!
Wij verwachten jullie voor opnieuw een fantastisch scoutsjaar.

Scouts Ruusbroec
Steeds paraat in woord en daad!

Activiteiten

Facebook likebox

Hopper Winkel
Hopper Winkel