Scouts en Gidsen Ruusbroec


Bedankt!
Het was een superkamp!

Het nieuwe scoutsjaar wordt terug op gang getrokken op 24 september!
Wij verwachten jullie voor opnieuw een fantastisch scoutsjaar.

Scouts Ruusbroec
Steeds paraat in woord en daad!

Facebook likebox

Hopper Winkel

Vanaf dit scoutsjaar introduceren we weer een kapoenen tak.
Deze tak is voor de allerkleinsten, 6 en 7 jaar. (geboortejaar 2009-2010)

Hopper Winkel